Kontaktujte nás:


Bc. Radovan Kučera
Horská 1, 541 01 Trutnov

mobil. : 608 202 242
tel. : 499 818 320
tel. / fax : 499 818 130
e-mail : kryofyt@seznam.cz
www : www.restitucninaroky.cz
Realitní kancelář

Nákup a prodej restitučních nároků


Co je to Restituční nárok:

Restituce je navrácení něčeho do původního stavu.


V majetkověprávních vztazích se takto nazývá navrácení státem neoprávněně odebraného majetku původnímu majiteli. Restituce lze tedy chápat jako opravný prostředek po násilné konfiskaci nebo znárodnění majetku státem.


V České republice je tímto termínem označováno navrácení znárodněného nebo konfiskovaného majetku bývalým soukromým vlastníkům, církvím a jiným institucím. Tento proces začal probíhat na základě vyvíjejícího se práva a není proto ještě uzavřený.


RESTITUČNÍ NÁROK je pak jakýsi druh státem vydané obligace, jež osvědčuje právo restituenta (oprávněné osoby) na vydání náhradního plnění z majetku státu v případě, kdy RESTITUCE tedy návrat do původního stavu již není možná.


Zákon č.229/91 Sb.

Převod RESTITUČNÍCH NÁROKŮ na fyzickou nebo právnickou osobu se realizuje Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou podle §524 Občanského zákoníku a §33 a zákona č.229/91 Sb. ve znění pozdějších novel a dodatků.